Advent 2013

Vánoce jsou svátky radosti, lásky a pokoje, na které všichni rozechvěně čekáme, ale také uklízíme, pečeme cukroví, chystáme dárečky pro naše nejbližší a drahé, ale i tady je potřeba se na chviličku zastavit a uvědomit si to hlavní; že je to především vzpomínka a oslava na narození malého betlémského dítěte v jeslích, které přineslo lidem spásu ...

Staří Židé na tuto proroky zaslíbenou a slavnou událost čekali staletí a nikdo nevěděl kdy a jak přijde. My máme to štěstí, že to víme. Každý rok, již více než po 2000 let čekáme na 24. prosince, kdy se tato radostná zvěst opakuje a proto se na ní plné čtyři týdny připravujeme, radujeme a vítáme zpěvem, hrou i koledami „Advent“.

Ani naše O.K.O. nechtělo být pozadu ... Děti se nadšeně dovolávaly přehrávek a hrály, jak se říká, ostošest - tu s větším nebo menším úspěchem. A tak vznikla jakási šnůra drobných hudebních korálků pro rodiče a známé. První adventní přehrávku 24.11. jsme zahájili v uhříněvském muzeu, kde děti předvedly svá malá sóla na klavír a flétnu. Pak následovala další tamtéž 15.12. která byla obohacená o koledy: „ Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Nesem vám noviny a Tichou noc,“ kde si s námi zahrála i paní Ing.Věra Takáčová na kytaru. Vytvořivší radost jsme přenesli i na rodiče, kteří si s námi rádi zazpívali. Následkem tohoto zpestření se děti doslova rozjely a vyžádaly si další produkce. Tentokrát jsme využili nabídky kavárny Alesso. Děti přilákalo nejen pianino, ale také slíbená zmrzlina a dorty. Musím přiznat, že první dva dny se tak trochu nepovedly, protože děti přišly hlavně na zmrzlinu, ale třetí den se vydařil a užily jsme si ho všichni.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní provozovatelce za nabídku a milé přijetí, za výtečnou zmrzlinu, dorty, kávu a že se ujala ještě kamery, abychom měli dokument. Také bych chtěla osobně poděkovat panu Ing.M.Klichovi za uhříněvské muzeum a v neposlední řadě paní Ing.Věře Takáčové, která nám obohatila program ...

Přeji všem radostné a požehnané svátky vánoční a PF 2014.

Za O.K.O. Marta Marečková