„Andělské tóny v hotelu Angelis“

                

Dne 14.12.2012 jsem měla možnost vyslechnout velmi oslovující vokální vánoční koncert „Andělské tóny v hotelu Angelis“ v podání dvou studentek vysoké školy Anny Jircové a Barbory Maškové, žákyněmi Aleny Tiché s klavírním doprovodem Martina Plase.

Na programu zazněly známé melodie světoznámých interpretů; jako např. mezi jinými: Barbry Streisand, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, ale i Mariky Gombitové a Yvonne Přenosilové.

Myslím, že srdce každého posluchače musely doslova uchvátit tyto dva krásné hlasy, které se na samém začátku, potom během produkce , ale i na konci spojily v mimořádný duet. - A to: Měkký sametově zabarvený soprán Barbory Maškové a velice sytý alt s bohatou koloraturou Anny Jircové.

Barbora Mašková ve svém recitálu vyzdvihla především lyrický charakter své interpretace, korunovaný navrch dokonalou angličtinou, se kterou se doslova mazlila. Posluchač mohl pouze závidět, neboť v jejím projevu byla lehkost, volnost a jakási nenucená elegance Coco Chanel.

Anna Jircová naopak posluchače doslova zdrtila a zdvihla ze židlí. Ano! Byl to doslova protiklad, ve kterém zazněl její zvučný alt, který vytvořil v sále užasnou zvukovou klenbu; ať už v dráždivých písních Edith Piaf nebo naopak v jakémsi elektricko-elastickém výkřiku zoufalství v interpretaci „Vyznání“ Mariky Gombitové. Ale i v „Modlitbě Maří Magdalény“ si přišli posluchači na své. I tady Anna Jircová ukázala své možnosti. Jakoby se doslova prolomila do sebe a odkud si z jejího nitra vytryskla čistá, usebranná, citově působivá a podmanivá melodie „I Don´t Know How To Love Him“ plná lásky ...

Ano, takto tečou slzy. Jen ony a dokonalý vokál o tom umí vyprávět ... Nikdo jiný ...

 

Marta Marečková