HELENA SUCHÁROVÁ – WEISER

Své hudební základy získala Helena Suchárová u prof.Vlasákové v Brně. Po absolutoriu Pražské konzervatoře, kde studovala u dr. Jaromíra Kříže, pokračovala na AMU u prof. Ivana Klánského.

Své studium dovršila půlročním pobytem Rooseveltské universitě v Chicagu.

Již jako studentka obdržela vysoká ocenění v mnoha soutěžích (např.v Beethovenově soutěži, Chopinově soutěži, interpretační soutěži a v mezinárodní soutěži Concertino Praga.)

Několikrát se stala stipendiskou Mistrovských kurzů Malcolma Fragera na festivalu v Lucernu. Cenné hudební impulzy získala i na kurzech prof. Raucha v Praze.

Pravidelně vystupovala na koncertních podiích v Praze, po celém Československu a Německu. Dále hostovala v Polsku, Finsku, Velké Britanii, Švýcarsku, Francii a bývalé Jugoslávii a USA.

S úspěchem koncertovala na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Chopinův festival v Mariánských lázních, ale i v Polsku a v mnoha dalších zemích.

Je zvána do porot několika mezinárodních klavírních soutěží.

Velký důraz klade na komorní hru. Pod agenturou Ad Librum vystupuje především se členy Vlachova kvarteta Praha s repertoálem klavírních kvartet, trií a kvintet. S německým klarinetistou Christofem Rellfem hrají ve stálém duu. Spolupracuje se Stamicovým kvartetem, Českým komorním orchestrem a dalšími solisty.

Natočila několik CD, z nichž poslední jsou Dvořákova klavírní kvarteta D dur a Es dur se členy Vlachova kvarteta S tímto ansáblem mají za sebou několik úspěšných koncertů v ČR, Německu a Řecku.

(info podle programu 11.2.2012 v ondřejovském mlýně)