přehrávka 24.5.2015 Hotel Myšlín

Dne 24.5.2015 uskutečnilo naše O.K.O. další přehrávku – a to k „Svátku matek.“ A i když, vzhledem ke květnovým dnům, se konala trochu opožděně, vzniklo krásné odpoledne, kde děti měly možnost předat své hudební dárky právě svým maminkám. Já pak, jako máma všech pianových dětí, jsem dostala dárek nejkrásnější. A to: Od svých bývalých žáků. Jmenovitě od Adama Čepce, který hned v úvodu zahrál velice působivou skladbu „Amelie z Montmartru“ a oblíbené „Piráty z Karibiku.“ Dále malý koncert Lenky Mašindové a mého syna Petra Marečka, v jejichž repertoálu zazněla 1.věta Mozartovy symfonie g moll, Schubertova Fantazie d moll a Dvořákovy Slovanské tance č.10,11,14,16. Na závěr zahrál Petr Mareček ještě Chopinovo Nokturno č.2. Tímto krásným programem se zaroveň rozloučilo naše O.K.O. , ač velmi nerado, i s koncertním sálem Hotelu Myšlín.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Peřinovi a jeho rodině za dlouhou letitou spolupráci, báječné zmrzlinové poháry a hlavně za milou vstřícnost a přijetí. Bude se nám stýskat, neboť všichni víme, že takové prostředí již nikdy nenajdeme. Ještě jednou všichni děkujeme!!!

Za O.K.O. Marta Marečková