SMETANOVO TRIO

             

Není náhodou, že právě klavíristy, stejně jako milovníky hudby přitahují “Velká klavírní tria.“

Zcela určitě, jeden z důvodů je i ten, že klavíristé mají mezi muzikanty specifické postavení - a to je: „Být vždy solistou.“ A protože řada vynikajících skladatelů, byla i výtečnými pianisty a věděla, že kromě recitálů a klavírních koncertů mají právě oni, malou šanci si dobře zahrát, dostalo se i těmto interpretům místa a specifického uplatnění. Právě ono kouzlo hluboké intimity a ve většině případů i nevšednost tématu, přitahovalo stejnou měrou jak umělce samotné, tak i organizátory koncertního života.

Druhým důvodem, proč jsou právě klavírní tria velmi oblíbená, zvláště pro milovníky klavírního umění, jsou i malá podia, kam by se nevešel velký orchestr.

SMETANOVO TRIO má svou tradici.

Původně bylo založeno ve 30. letech 20. století klavíristou a propagátorem české hudby, zejména ve Francii, prof. Josefem Paleníčkem, které působilo po roce 1945 pod jménem ČESKÉ TRIO“ - ve složení: Josef Páleníček, Miloš Sádlo a Saša Večtomov. Na tuto slavnou tradici navázalo od roku 1981 nově vzniklé mladé těleso - ARS TRIO ve složení Zdeněk Páleníček - klavír, Dana Vlachová - Páleníčková-housle a Jan Páleníček – violoncello, které čerpalo ze dvou vynikajících tradic hudební interpretace: A to obou rodičů. (Vlachovo kvarteto a České trio.) Rodinný a pedagogický kontakt s velkými a ve světě velmi známými hudebními postavami Josefem Páleníčkem a Josefem Vlachem (prof. AMU - obor komorní hra) pomáhal tomuto tělesu si brzy ujasnit svou cestu. Tou bylo zakotvení v národní tradici a zaměření se na českou tvorbu, se snahou akcentovat hodnoty našeho národního ducha.

V roce 1982 se stal členem tohoto souboru Jan Ballý, žák J. Paléníčka, který vystřídal jeho syna Zdeňka. Těžištěm tohoto souboru byla vždy poetická idea děl, krajní citlivost a porozumění pro vnitřní kompozici a nerutinní virtuóznost.

I Smetanovo trio prodělalo různé sestavy: Po rozchodu Dany Vlachové a Jana Páleníčka, zasedla k houslím Jana Vonášková Nováková a klavíru Jitka Čechová. Dnes toto trio působí v obsazení Jitka Čechová - klavír, Jiří Vodička - housle a Jan Páleníček - violloncello, který v současné době působí jako profesor na Pražské konzervatoři a AMU. Radostná skutečnost je, že reprezentují čs. muziku na všech renomovaných podiích a prestižních festivalech. To, že se vrací k původnímu jménu - SMETANOVO TRIO, symbolizuje autentickou kontinuitu i umělecký program této česká triové tradice.

Marta Marečková