vystoupení v domě seniorů v Mnichovicích 17.3.2013

Dne 17.3.2013 uskutečnil náš malý koncertňáček v obsazení: Tomáš Bartoš, Antonín Hejda, Anna Hrabětová, Michal Barták, Martin Zavadil a Petr Mareček vystoupení v domě seniórů „Blaník“. Na programu zazněly opět sonatiny A.Diabelliho a Smetanovy polky. Snad jsme trochu potěšili v tomto nedělním odpoledni stárnoucí pány a dámy svým programem a pohledem na rozradostněné tváře dětí. Nic sladšího v lidském životě již není ...

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli tohoto zařízení O.Kumzechtovi, že nám toto vystoupení umožnil a přislíbil další ... Děti se již těší ... Je to vždycky nový stimul pro jejich, ale i mou práci ...

Za O.K.O. Marta Marečková