ČESKÉ TRIO

     

 

Současné „České trio“ ve složení: Dana Vlachová - housle, Milan Langer - klavír, Miroslav Petráš - violoncello působí v této sestavě již od konce roku 1998.

I toto trio má svou historii: Jeho kolébkou je rovněž již jmenované "České trio“ založené prof. Josefem Páleníčkem - klavír a dalšími členy souboru - Alexandrem Plockem - housle a Milošem Sádlem - violoncello. Jak šel čas, měnily se drobně i sestavy. Tak např. v roce 1956 vystřídal Miloš Sádlo, opět vynikající, Saša Večtomov, který v souboru působil až do své smrti (1989). Z jejich tradice se zrodilo i první dítě, již zmíněné a mladé - ARS TRIO, které mělo svoji samostatnou cestu a vývoj.

Z historického hlediska je velmi důležitý rok 1982, kdy novou členkou proslulého a ve světě známého tria, se stala Dana Vlachová-Páleníčková, která v tomto souboru přebrala houslový part. Dnešní „České trio“ patří k velmi oblíbeným a frekventovaným tělesům, které hraje po celém světě. V jeho repertoáru, který má velmi široký záběr, najdeme skladby spadající do období klasicismu, (Haydn, Mozart, Beethoven) romantismu, (Čajkovskij, Smetana, Dvořák) až po tvorbu současnou (V .Kalabis, L .Sluka). České trio je plným právem zváno na všechna významná světová podia. Má za sebou častá vystoupení v Belgii, Koreji, Dánsku, Vídni, Linci, Kodani, Istambulu … V  USA mělo turné již dvakrát a znovu je zváno pro sezónu 2005-2006. Velké úspěchy slavilo i v zemi „Vycházejícího slunce,“ - Japonsku, které s velkým nadšením přijímá, právě naši, českou muziku. (Pro informaci bych chtěla upozornit na skutečnost, že to byli právě naši umělci, kteří se od roku 1950 významně podíleli na obnově kulturního života právě v Japonsku a tím byla i vyjádřena solidarita Českého národa k nezapomenutelné tragedii, jíž byla Hirošima, která otřásla celým světem.)

České trio v této zemi hostovalo již několikrát. Zcela určitě výrazným zážitkem byl pro trio koncert v tokijské Suntory Hall v roce 2003. Rok na to, bylo právě toto trio pozváno, aby zde působilo jako umělecká pedagogická porota.

Také koncertní sál v Salamance měl možnost účastnit se poct a ovací tohoto vyjímečného tělesa, které současně snímala i japonská televizní stanice NHK a rozhlas.

K jejich renomé patří i známé kursy MASTER CLASS. Jedná se o veřejné hodiny, jak v oblasti sólové hudby, tak i komorní hry. Neméně zajímavé jsou i přednášky o čs. hudbě, čs. tradici, interpretaci a vlivu naší lidové muziky na vážnou hudbu.

I v tomto směru má České trio hojnost aktivit a vystoupení u nás po celé České republice.

Pro doplnění informací: Dana Vlachová a Milan Langer učí na konzervatoři v Praze, Miroslav Petráš na AMU.

České trio se věnuje i studiovému nahrávání. Z řady CD si připomeňme dva kompac disky (Arco-Diva), kde bylo natočeno Smetanovo trio g moll, Dvořákovy dumky, Čajkovskij a F. Mendelssson–Bartoldy a další CD Martinů, Suk.

Co dodat:

Chtěla bych touto cestou poděkovat tomuto tělesu, nejen za jeho reprezentaci tuzemskou a v cizině, ale i za to, že svým uměním vnáší do tohoto světa plného zmatků, bolesti a násilí kousek zapomnění, pohody, ale i naděje, že lidské srdce bude vždycky toužit po kráse a obdarování, aby mohlo unést a nadlehčit tu strašnou tíhu věcí…