MIRKA POKORNÁ 1.díl

                

Dne 5.dubna měla svátek Mirka Pokorná, která žila v Mnichovicích více než 30 let. Narodila se 28.10.1930 ve Vsetíně, jako jediné dítě mladé učitelce Martě a o 18 let staršímu Miroslavu Pokornému. Oba rodiče se narodili jako děti hor – matka v Krkonoších, otec v Beskydech, což se odrazilo i na povaze a temperamentu jejich dcery. Své nadání zdědila Mirka po svém otci, který byl milovník hudby. Chtěl ji studovat, ale rodina o posledním dítěti ze čtyř synů rozhodla jinak. Musel jít studovat bohosloveckou fakultu a stát se farářem. Tak se dostal do Prahy. Láska k hudbě ho neopustila ani poté. Hrál pilně dál a dokonce se stal žákem, v té době slavného, prof. Viléma Kurze.

To mělo za následek, že mu mohl o několik let později předvést svou dceru Mirenku v necelých 12 letech, kterou jako mimořádný talent přijal jako svou žákyni. O dva roky později složila úspěšně zkoušky na pražskou AMU a stala se řádnou žačkou Ilony Štěpánové.

MARTA MAREČKOVÁ OKO