přehrávka 23.2.2014 Uhřiněves

PRVNÍ PŘEHRÁVKA V NOVÉM ROCE 2014

 

Dne 23.2.2014 uskutečnilo naše O.K.O. svou první přehrávku v novém roce. - A to opět v Uhříněvském muzeu. A i když nebyla ani na počest svátku „Tří králů“ ani přídavkem k radostnému „Masopustu“, radosti jsme si i tak užili vrchovatě.
Možná, že by mohla být jakousi pomyslnou předehrou k známé „Matějské pouti, která patří především dětem.“ Proč?
Protože všem dětem se nakonec podařilo rozhoupat své klavírní produkce jako houpačky, aby uchvátily srdce všech příbuzných, známých a kamarádů. Nejvíce si toho užily děti, které byly o vánocích nemocné a děti, které hrály poprvé ... Odměnou byl jako vždy potlesk posluchačů a spolužáků. Ke každé správné pouti patří i řetízkový kolotoč. Ani nám nemohl chybět! O to se postaraly písničky s flétničkami a radost všech interpretů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za investovaný čas, ale hlavně panu Ing.M.Klichovi, vedoucímu muzea, že mám vždy ochotně věnuje kus svého víkendového volna.
Za O.K.O. Marta Marečková