VLACHOVO KVARTETO PRAHA A HELENA SUCHÁROVÁ-WEISER

V neděli 3.října vystoupilo v Husitském sboru v Mnichovicích „Vlachovo kvarteto Praha“ v obsazení Jana Vlachová - 1.housle, Karel Standtherr - 2.housle, Petr Verner - viola, Mikael Ericsson - violoncello a Helena Suchárová klavír.

V tomto jedinečném obsazení jsme si mohli vyslechnout klavírní kvartet a klavírní kvintet Antonína Dvořáka.

První zazněl „Klavírní kvartet Ddur op.23. Byl napsán v jeho velmi mladém věku, kdy mu bylo pouhých 24 let. Byly to ještě jeho trpké začátky života, ze kterých vyrostla Dvořákova svérázná osobnost, kdy jeho vrozenou houževnatost nemohlo nic zlomit a jeho nitro bylo plné hudby, která musela ven. V této ranné době je v těchto skladbách znát ještě vliv jeho tří vzorů, kterými byli: Mozart, Schubert a Beethoven. Mozart a Schubert byli jeho hoproucí nadšení a hřejivá místa v srdci, Beethoven pak jeho vzorem a Bohem na muzikantském nebi.

Mladičký umělec Dvořák tehdy zřejmě hledal svůj osobitý styl a tudíš slohově experimentoval. Napsal skladbu o třech částech, pro housle, violu, violoncello a klavír, z nichž 1.věta „Allegro“ přináší hudbu ušlechtilého a jemného zvuku. Je zde optimistická nálada s romantickým tématem.

Helena Suchárová zde předvedla svoji vynikající techniku, briliantní pasáže, čisté perlivé tóny, které byly ještě stimulovány úžasnou souhrou smyčců a jímavou náladou ve violoncellovém partu.

2.věta „Andantino“ con variazionio“ obměňuje zadumané téma následujícími pěti variacemi s kódou, kde každé lidské srdce musí být zasaženo jímavou lyrikou cellového partu.

3.věta „Scherzo“ začleňuje do kompozice i scherzové prvky v podobě náznaku noblesního valčíku. Pružné sestupy v klavíru, bravurní souhra smyčců ve všech dynamických škálách, to vše svědčí o radostné práci Dvořáka, o jeho volnosti, i o tom, že v této době mohl psát o tom, o čem mluvilo jeho srdce a psát pro své potěšení...

Druhý zazněl „Klavírní kvintet A dur op.81“ pro klavír a smyčcový kvartet.

Jedná se o významné komorní dílo, které nese s sebou výrazné hudební bohatství, originalitu nápadů a vynalézavostí. Hned 1.věta upoutá krásou zvuku a do daleka se rozvíjejícího tématu, který začíná hluboce snivou náladou violoncella s rychlým přidáním se smyčců a silným úhozem v nástupu klavíru. Šokující heroická nálada se dostává do vysokých poloh 1.houslí a vykazuje charakter dramatu. Úžasná technika, tempo a kaskády akordů - to vše vytváří expresivní klenbu s prudkým závěrem. 2.věta „Dumka“-vychází ze slovanské písně. Má charakter částečně lyrický a částečně baladický. 3.věta „Scherzo“ je velmi temperamentní. Jakoby tady Dvořák uplatňoval nárok na optimistické vyjádření života. V této části se dominantně uplatňuje klavír. (Klavíristka upoutala svou neobyčejnou zručností vysoce postavenou nad technický problém.)

4. věta je psána podle schématu Ronda kde se čtyřikrát se opakuje téma a potom Dvořák nechává následovat „Furianta“ a „Molto vivace“ Korunováním díla je „Allegro“. Zde se objevuje umělecky sublimovaná forma lidová, kde inspirací už není jenom český vliv. Dílo má velký dynamický závěr a vytváří grandiózní finále.

Děkujeme touto cestou Vlachovu kvartetu Praha a H. Suchárové za jejich výkon.

Máme vás rádi!

Za Mnichovický Rynek - Marta Marečková

Helena Suchárová - Weiser

After studies in Brno and the Conservatory in Prague the pianist Helena Suchárová – Weiser completed her studies at the Academy in Prague in the class of Ivan Klánský. There followed a scholarship and studies at the Roosevelt Umiversity in Chicago.

( Více se dozvíte o Heleně Suchárové – Weiser v kategorii OSOBNOSTI.)